KONTAKT

Przewodniczący Zarządu
Bronisław Talkowski
tel. 601 485 488

Imam
Janusz Aleksandrowicz
tel. 662 466 787

Przewodnik
Dżemil Gembicki
tel. 502 543 871

Muzułmańska Gmina Wyznaniowa
w Kruszynianach
Kruszyniany – meczet
16-120 Krynki

Adres do korespondencji:
ul. ks. St. Andrukiewicza 6 m49
15-204 Białystok

Mapa