Uprzejmie informujemy, że wyniku przeprowadzonego konkursu ofert z dnia 05.09.2014r. na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach” zlokalizowanego w miejscowości Kruszyniany, gm. Krynki, działka nr 179. wpłynęła 1 oferta spełniająca kryteria zawarte w zaproszeniu do składania ofert. Mając na uwadze ocenę złożonej oferty oraz fakt, iż nie wpłynęła żadna inna oferta w tym zakresie, w przedmiotowym postępowaniu została wyłoniona firma Zakład Ogólnobudowlany Roman Szymczuk z Supraśla.