Uprzejmie informujemy, że przeprowadzony konkurs ofert z dnia 01.04.2015 r. na wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych został roztrzygnięty.

Uprzejmie informujemy, że wyniku przeprowadzonego konkursu ofert z dnia 01.04.2015 r. na wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych w ramach projektu „Budowa Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach” zlokalizowanego w miejscowości Kruszyniany, gm. Krynki, działka nr 179. wpłynęły 2 oferty spełniające kryteria formalne zawarte w zaproszeniu do składania ofert.

Mając na uwadze ocenę złożonych ofert, w przedmiotowym postępowaniu została wyłoniona firma ELAM Dariusz Jarmoc z Białegostoku.