بسم الله الرحمن الرحيم

Drodzy Bracia i Siostry w Islamie.

Stosując się do zaleceń ministra zdrowia, które mówi, że w obrzędzie religijnym może uczestniczyć 1 osoba na 20 m2. W naszym meczcie nie może być więcej niż 6 osób. Zaatem na pierwszy, piętnasty Tarałich oraz Kader Noc modlitwa w meczecie w Kruszynianach musi być w bardzo ograniczonej ilości.

Zalecam zatem byście zostali w domach i modlili się w rodzinnym gronie. Będzie Wam to policzone tak jak, byście byli w meczecie.

Godziny modlitw w Ramadanie oraz skrócony kalendarz są w „plikach do pobrania”.

W sprawie modlitwy Bajramowej ogłoszę w następnym komunikacie.

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i proszę Pana Boga Najwyższego, by uchronił Nas od wszelkiego zła i zarazy. Amin

Imam mufti Janusz Aleksandrowicz