بسم الله الرحمن الرحيم

Drodzy Bracia i Siostry w Islamie.

My również musimy wygrać z koronawirusem i zatrzymać rozprzestrzenianie się epidemii. By tego dokonać musimy stosować się ściśle do zaleceń ministra zdrowia. Jedno z nich jest to, że w obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób. Zatem dla zachowania zdrowia i życia nas wszystkich na pierwszy, piętnasty Tarałich oraz Kader Noc nie będzie modlitw w meczecie w Kruszynianach.

Zostańcie w domach i módlcie się w rodzinnym gronie. Będzie Wam to policzone tak jak, byście byli w meczecie.

Godziny modlitw w Ramadanie oraz skrócony kalendarz są w „plikach do pobrania”.

W sprawie modlitwy Bajramowej ogłoszę w następnym komunikacie.

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i proszę Pana Boga Najwyższego, by uchronił Nas od wszelkiego zła i zarazy. Amin

Imam mufti Janusz Aleksandrowicz