Data: 15 sierpnia 2021 r.
Czas: g. 15:00
Miejsce: Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach, Kruszyniany 62

Wyrwij murom zęby krat
Zerwij kajdany połam bat
A mury runą, runą, runą
I pogrzebią stary świat.

– Jacek Kaczmarski –

Inspiracją spektaklu są wydarzenia lat 1980-1981 zwane Karnawałem Solidarności. Jest nią także wprowadzenie Stanu Wojennego w Polsce 13 grudnia 1981, który brutalnie przerwał proces przemian demokratycznych w Polsce. Tematem prozatorskiej narracji obok są nieznane losy anonimowych i zapomnianych bohaterów tamtych lat, a także słowa związane z tym okresem, jak opornik, ramka, strajk czy manifa. W trakcie spektaklu ukazana zostanie pionierska rola strajków 1980 roku i działania opozycji antykomunistycznej, od chwili wprowadzenia stanu wojennego aż do wyborów 1989 roku.

Podkreślone będzie znaczenie dziedzictwa Armii Krajowej i etosu Powstania Warszawskiego, które ukształtowało patriotyzm i postawy powojennych pokoleń Polaków, bezpośrednio przyczyniając się do transformacji politycznej, nie tylko w Polsce, ale całej Europie środkowo-wschodniej. Ukazany zostanie fenomen budowania etosu narodowego na fundamencie zrywów narodowych, które choć w większości zostały przegrane, to w perspektywie długoterminowej przyczyniły się do odzyskania Niepodległości zarówno w 1918 roku, jak i 1989.

W repertuarze Koncertu znajdą się utwory towarzyszące Polakom przez całą dekadę lat 80-tych. Są to zarówno pieśni historyczne, które w latach osiemdziesiątych nabrały nowego znaczenia jak Rota (1908) oraz My, Pierwsza Brygada (1917), powstała w stanie wojennym pieśń kościelna Ojczyzno ma (1983), jak i piosenki z repertuaru polskich bardów: Przemysława Gintrowskiego Modlitwa o wschodzie słońca (1980) i Gdy tak siedzimy (1986), Jacka Kaczmarskiego Zbroja (1984) i Nasza klasa (1983) oraz Andrzeja Garczarka Przyjaciół nikt nie będzie mi wybierał (1981).

Uzupełnieniem repertuaru będą dedykowane kompozycje współczesne Gadała Pawła Jabłońskiego i Droga marzeń Krzysztofa Kowalewskiego. Usłyszymy je w oryginalnych aranżacjach tworzonych w nurcie muzyki hybrydowej – stylu muzycznym wypracowanym przez twórców Koncertu Niepodległości. Łączy on oryginalne brzmienia dawnych hymnów i pieśni wojskowych, z nowoczesnymi aranżacjami i kompozycjami instrumentalnymi, wykorzystującymi elementy klasyki, elektroniki, rocka alternatywnego i progresywnego, jazzu, poezji śpiewanej. W kompozycjach wykorzystywane są także nagrania archiwalne. Na zakończenie artyści wspólnie z publicznością odśpiewają Mazurek Dąbrowskiego (1797).

Wystąpi zespół Koncertu Niepodległości w składzie: Ola Turkiewicz (śpiew, aranżacje, kompozycje), Tomasz Bacajewski (śpiew), Paweł Jabłoński (instrumenty klawiszowe, aranżacje, kompozycje), Krzysztof Kowalewski (gitary, aranżacje, kompozycje), Piotr Krzemiński (trąbka), Marcin Ritter (bas, aranżacje), Damian Szajkowski (perkusja), Wojciech Hartman (solista skrzypiec, I skrzypce), Anna Szalinśka-Zaziębło (II skrzypce), Igor Kabalewski (altówka) i Olga Łosakiewicz-Marcyniak (wiolonczela).

Narracja Koncertu Niepodległości: Robert Czebotar
Dyrektor muzyczny: Ola Turkiewicz
Korekty językowe: Elżbieta Frankiewicz
Konsultacje historyczne: Piotr Pacak
Scenariusz, reżyseria i produkcja: Jacek “Wiejski” Górski

Organizatorzy


Dofinansowanie

Zadanie „Spektakl muzyczny organizowany przez Tatarów Polskich” zostało dofinansowane z budżetu państwa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Wsparcie sponsorskie

Patronat medialny