We wrześniu 2014 r rozpoczęła się budowa Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach. Głównym celem tego projektu jest:
– promocja najcenniejszych zabytków i kultury tatarskiej adresowana do potencjalnych turystów w Polsce i za granicą,
– wspieranie organizacji imprez kulturalnych społeczności tatarskiej,
– rozwijanie się turystyki kulturowej i etnicznej, skierowanej zwłaszcza na poznawanie dziedzictwa kulturowego Tatarów polskich.

Szczególnym walorem tego projektu jest jego autentyczny (niecepeliowski) charakter z uwagi na prowadzenie Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich  przez czynną Muzułmańską Gminę Wyznaniową w Kruszynianach złożoną z potomków rodów tatarskich zamieszkujących Podlasie.

Ważnym elementem oferty edukacyjnej Centrum będą tzw. Zielone Szkoły; zyskujący na znaczeniu element edukacji młodego pokolenia. Oprócz prezentacji zbiorów muzealnych, w tym militariów oraz prezentacji multimedialnej historii i kultury tatarskiej, będzie możliwość udziału w warsztatach prowadzonych przez studentów uczelni wyższych oraz wolontariuszy Centrum.

Centrum wspierać będzie także badania naukowe we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Historii Uniwersytetu w Białymstoku. Każdego roku organizowane będą w Centrum konferencje, na których prezentowane będą rezultaty badań placówek naukowych. Ponadto Centrum organizować będzie praktyki studenckie, a także warsztaty interkulturowe dla studentów każdej z uczelni wyższych.

Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach